מדד השלום

מדד השלום הוא פרויקט סקרי דעת קהל מתמשך, בראשות פרופ' אפרים יער (אוניברסיטת תל אביב) ופרופ' תמר הרמן (המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה הפתוחה). המדד נועד לעקוב באופן שיטתי אחר המגמות הרווחות בדעת הקהל בארץ ביחס לקונפליקט הישראלי-ערבי/פלסטיני והשפעותיו על החברה הישראלית. הפרויקט יצא לדרך במסגרת מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל אביב ביוני 1994 ונקרא כך בהשראת האופטימיות ששררה בעקבות החתימה על הסכם אוסלו בספטמבר 1993.

נתוני המדד נאספו כל חודש בסקר טלפוני, המבוסס על מדגם הסתברותי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל (גילאי 18+), ובכלל זה אזרחי ישראל הערבים, אנשי ההתיישבות העובדת ותושבי היישובים היהודיים שמעבר לקו הירוק. גודל המדגם היה כ- 600 איש ואשה וטעות הדגימה היא כ- 4.5%.

לנתונים ולמידע על הפרויקט אשר ממשיך כיום במכון הישראלי לדמוקרטיה ובתכנית ליישוב סכסוכים, אוניברסיטת תל אביב, לחץ כאן