מחקרים פעילים

פרויקט משאל עמים משותף ישראלי-פלסטיני

 

 PSR LOGO                             SteinmetzEH2

ב-3 ינואר 2017 נחתם מזכר הבנה בין מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום לבין המרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל (PSR) ברמאללה. שני המרכזים הסכימו על שיתוף-פעולה אקדמי לביצוע פרויקט סקר דעת קהל ישראלי-פלסטיני משותף במימון האיחוד האירופי. שיתוף-הפעולה החל בינואר 2017 וימשך עד יוני 2019, ויכלול סקרי דעת קהל פעמיים בשנה (יוני ודצמבר), ניתוחם ופרסום משמעויותיהם. הסקרים נועדו לבחון עמדות ורגשות בקרב הציבור הישראלי (יהודים וערבים) והפלסטיני ביחס לפתרון של שתי מדינות, במטרה להגביר את התמיכה בפתרון מדיני ואת הנכונות לפשרות הנדרשות משני הצדדים בסוגיות הקבע, וכן לסייע למנהיגי הצדדים בקבלת החלטות בנושא. שני המרכזים גם הסכימו לשתף פעולה בכל פעילות אקדמית נוספת הנובעת מפרויקט הסקרים, לרבות פרסום אקדמי.

 

למידע ופרטים לגבי משאל עמים - ינואר 2018:

קרא עוד...

סדנה לקידום שיתופי-פעולה בין ישראל לרשות הפלסטינית

במהלך השנה (מאי 2012) קיים המרכז סדנה לקידום שיתופי פעולה בנושאי ביוב וטיהור מי שופכין לאורך הקו הירוק בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, במסגרת פרויקט משותף של השלטון המקומי בישראל והשלטון המקומי הפלסטיני. הסדנה הפגישה מומחים מהאקדמיה וראשי רשויות וארגונים סביבתיים משני הצדדים, ובמהלכה נדונו שאלות כלכליות, פוליטיות, טכנולוגיות וסביבתיות הקשורות לתוכנית שיקום ופיתוח מעלה נחל הקישון. הפרויקט בכללו, במימון חיצוני, מיועד לקידום פרויקטים נוספים בתחומים שונים בין ערים ישראליות ופלסטיניות.

סדנת חוקרים: תפישת העבר בחברות בסכסוך והשפעתה על עיצוב התודעה וההתנהגות שלהן בהקשר של תהליכי פתרון סכסוכים

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום בשיתוף החוג לפילוסופיה קיים בשלוש השנים האחרונות [2012-2009] סדנה לדיון בשאלת מקומו של "אמון" בין צדדים בתהליכי פתרון סכסוכים, תוך התמקדות בסכסוך הישראלי-פלסטיני. בכל סמסטר התקיימו שני מפגשים, בימי שישי. הסדנה הייתה במה לשיח אינטלקטואלי מרתק ומשתתפיה, כ-20 חוקרים בכירים מדיסציפלינות שונות וממוסדות אקדמיה שונים, ראו בה מסגרת חברתית-אינטלקטואלית מפרה.

השנה - 2013 - המרכז יקיים מפגשים בנושא: "תפישת העבר בחברות בסכסוך והשפעתה על עיצוב התודעה וההתנהגות שלהן בהקשר של תהליכי פתרון סכסוכים".

קרא עוד...

פרוייקט "בניית שלום" (Peace building)

תחום מחקרי זה בוחן את האסטרטגיות, התהליכים והפעולות שמעודדים שחקנים להגיע לשלום, ומסייעים לקיים ולשמר אותו. פרוייקט "בניית שלום" נועד להרחיב את שדה חקר השלום, אשר מתרכז לרוב בהיבטים צרים של המאבק הפוליטי, ולבחון קשרים אופקיים בתחומי חיים שונים, תוך כדי תהליך פתרון הסכסוך.

מחקר זה חשוב הן בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שבו שני העמים חולקים טריטוריה מצומצמת ומתקיימת ביניהם תלות הדדית במישורי חיים שונים, והן במקרה של יחסי יהודים-ערבים בישראל. במרכז פועל צוות חוקרים העוסק בתחום "בניית שלום" בשני המקרים: בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני מתמקד המחקר בבחינת הקשרים האופקיים המתקיימים בין שני העמים בתחומים שונים, כמו רפואה וכלכלה, והשפעתם על הסכסוך, דרכי פתרונו והפוטנציאל ליצירת שלום בר-קיימא; בתחום יחסי יהודים-ערבים בישראל מתייחס המחקר למגוון סוגיות ונושאים, כמו: השתלבות הערבים בתחומי חיים שונים בישראל, כמו בספורט ובשוק העבודה, ויחסי יהודים-ערבים בערים מעורבות.

קרא עוד...