פרויקט משאל עמים משותף ישראלי-פלסטיני

 

 PSR LOGO                             SteinmetzEH2

ב-3 ינואר 2017 נחתם מזכר הבנה בין מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום לבין המרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל (PSR) ברמאללה. שני המרכזים הסכימו על שיתוף-פעולה אקדמי לביצוע פרויקט סקר דעת קהל ישראלי-פלסטיני משותף במימון האיחוד האירופי. שיתוף-הפעולה החל בינואר 2017 וימשך עד יוני 2019, ויכלול סקרי דעת קהל פעמיים בשנה (יוני ודצמבר), ניתוחם ופרסום משמעויותיהם. הסקרים נועדו לבחון עמדות ורגשות בקרב הציבור הישראלי (יהודים וערבים) והפלסטיני ביחס לפתרון של שתי מדינות, במטרה להגביר את התמיכה בפתרון מדיני ואת הנכונות לפשרות הנדרשות משני הצדדים בסוגיות הקבע, וכן לסייע למנהיגי הצדדים בקבלת החלטות בנושא. שני המרכזים גם הסכימו לשתף פעולה בכל פעילות אקדמית נוספת הנובעת מפרויקט הסקרים, לרבות פרסום אקדמי.

 

למידע ופרטים לגבי משאל עמים - ינואר 2018:

הודעה לתקשורת - ינואר 2018

Press Release - January 2018

"משאל עמים" תוצאות הסקר הפלסטיני־ישראלי המשותף

Palestinian-Israeli Pulse: A Joint Poll Summary

 

להלן ממצאי סקר האליטות שהמרכז ערך במסגרת הפרויקט (אנגלית) 

להלן ממצאי סקר האליטות שהמרכז ערך במסגרת הפרויקט (עברית)

 

למידע ופרטים לגבי משאל עמים - אוגוסט 2017:

משאל עמים הודעה לעיתונות - אוגוסט 2017

משאל עמים סיכום הממצאים - אוגוסט 2017

 

Summary Palestinian-Israeli Pulse: A Joint Poll 2017

 Palestinian-Israeli Pulse - Press Release 20117

 

 

למידע ופרטים לגבי משאל עמים - פברואר 2017:

משאל עמים - הודעה לעיתונות - 16 בפברואר, 2017

משאל עמים - סיכום ממצאים

משאל עמים - טבלת התפלגויות נתונים

A Joint Palestinian-Israeli Poll - Press Release