סדנת חוקרים: תפישת העבר בחברות בסכסוך והשפעתה על עיצוב התודעה וההתנהגות שלהן בהקשר של תהליכי פתרון סכסוכים

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום בשיתוף החוג לפילוסופיה קיים בשלוש השנים האחרונות [2012-2009] סדנה לדיון בשאלת מקומו של "אמון" בין צדדים בתהליכי פתרון סכסוכים, תוך התמקדות בסכסוך הישראלי-פלסטיני. בכל סמסטר התקיימו שני מפגשים, בימי שישי. הסדנה הייתה במה לשיח אינטלקטואלי מרתק ומשתתפיה, כ-20 חוקרים בכירים מדיסציפלינות שונות וממוסדות אקדמיה שונים, ראו בה מסגרת חברתית-אינטלקטואלית מפרה.

השנה - 2013 - המרכז יקיים מפגשים בנושא: "תפישת העבר בחברות בסכסוך והשפעתה על עיצוב התודעה וההתנהגות שלהן בהקשר של תהליכי פתרון סכסוכים".

במפגש הראשון: 4 ינואר 2013 ניתנו שתי הרצאות:

פרופ' אייל נווה, אוניברסיטת תל-אביב: "על הקשר המורכב בין חינוך היסטורי וזיכרון קולקטיבי"

פרופ' דניאל בר-טל, אוניברסיטת תל-אביב: "זיכרון קולקטיבי: מושגים והמשגות"

 

במפגש השני: 1 במארס 2013 ניתנו שתי הרצאות:

פרופ' משה צוקרמן, אוניברסיטת תל-אביב: "תפישת העבר בחברות בסכסוך והשפעתה על התודעה שלהן בתהליך פתרון הסכסוך: היבטים תיאורטיים וקונצפטואליים"

פרופ' יוסי שיין, אוניברסיטת תל אביב: "זיכרון קולקטיבי ביחסים בין מדינות"

 

במפגש השלישי: 10 במאי 2013 המרצים היו:

פרופ' אבנר בן עמוס, אוניברסיטת תל-אביב: "הדיסציפלינה ההיסטורית והזיכרון הקולקטיבי: שני אופני התייחסות לעבר ומה שביניהם"

פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי, האוניברסיטה העברית בירושלים: "איך מנציחים עבר בעייתי"