מאמרים חדשים

עת לשינוי אסטרטגי בתהליכי השילוב והשוויון של ערביי ישראל

 

מאת אפרים לביא

5.9.2016  וואלה 

לקריאת המאמר

 

תהליך אוסלו לקחים מדיניים – אפרים לביא

 

Dr. Ephraim Lavie speaking at the conference: 20 Years since the Oslo Accords - Success and/or Failure? on June 20th

Ephraim Lavie

בעברית

באנגלית

ביהמ"ש העליון צריך לסייע למימוש הקצאה שוויונית של משאבים לאוכלוסיה הערבית

מאת אפרים לביא

1.8.2016 מעריב

לקריאת המאמר

 

 

צמיחה כלכלית למראית עין (כלכליסט 27.5.2013)

מחקר על הכלכלה הפלסטינית של החוקרים אפרים לביא ויצחק גל.

למאמר