ספרים חדשים

מניהול הסכסוך לניהול הסדר - תפיסת הביטחון הישראלית והמדינה הפלסטינית

omer-zananiעומר צנעני       פרסום חדש

2018, 50 ש"ח 

 

לאן ממשיכים מכאן? האם על ישראל להוסיף "לנהל" את הסכסוך על מחיריו הגבוהים בתקווה שהתנאים איכשהו ישתנו לטובתה? האם עליה לבצע מהלכים חד צדדיים בתקווה שאלה יובילו לשינוי גישה אצל הפלסטינים ובקהילה הבינלאומית? האם עוד ניתן לקדם הסדר שיוביל לחלוקת הארץ לשתי מדינות ויקנה ביטחון לישראל?

קרא עוד...

!"But Abu Ibrahim, We're Family"

פרסום חדש

Lee Perlman

abu-ibrahim2017, 199 עמודים. 50 ₪

קישור לראיון שערכה מבקרת תיאטרון באדינבורו עם המחבר, לי פרלמן, על ספרו

 

למשלוח חו"ל, יש לפנות למרכז לבדיקת עלות המשלוח בהתאם ליעד המבוקש

"But Abu Ibrahim, We're Family!" is a series of case studies describing collaborations between Jewish and Palestinian professional theater artists in Israel and the theater they create about their realities. It depicts the ways the artists navigate shifting power dynamics and relations between them, while working together to overcome external social and political forces which run counter to their work. It analyzes the socio-political and socio-cultural significance of four "joint productions," collaborative professional theater productions by Jewish and Palestinian citizens of the State of Israel between 2000-2010.

קרא עוד...

אמנות בחזית - השתקפות אתוס הסכסוך באמנות פלסטית ישראלית-יהודית

מיכל נשרי-שמעונוביץ ודניאל בר-טל       פרסום חדש

2017, 134 עמודים, 50 ש"ח 

 

israeli-Jewish Plastic Art

יצירה אמנותית מבטאת את אשר רואה האמן. אם הוא תצפיתן מעולה הרי שבעזרת יצירתיות ומקוריות יוכל להביע את המציאות באופן שיביא את הצופים למחשבה, שאלה או תהייה. אבל האמנות מורכבת יותר. היא אינה משקפת רק את המציאות, אלא אמורה גם להרשים ובנוסף להזהיר, להתריע או לבקר. אמנות מביאה מידע לצופה. אפשר אף להרחיק ולומר שאמנים אמורים להיות נביאים העומדים בשער, אך במקום לדבר הם יוצרים יצירות המספרות סיפור בחזות, לא במילים.

קרא עוד...

החברה הערבית־הפלסטינית במדינת ישראל: עת לשינוי אסטרטגי בתהליכי השילוב והשוויון

אפרים לביא

בהשתתפות: מאיר אלרן, נאדיה חילו ז"ל, ערן ישיב, דורון מצא, קרן אבירם, חפני גרטנר

המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, יוני 2016

 הורד טקסט מלא ב PDF

כריכת החברה הערבית הפלסטינית במדינת ישראליחסי המדינה והרוב היהודי עם החברה הערבית-הפלסטינית נוגעים ישירות לביטחון הלאומי של ישראל. כמו ועדת החקירה הממלכתית ("ועדת אור") שהוקמה בעקבות אירועי אוקטובר 2000 , כך נשיא המדינה, ראובן ריבלין, רואה בקידומה ובהשתלבותה של החברה הערבית בחיי החברה והכלכלה במדינה על בסיס אזרחות מלאה ושווה, אינטרס בעל חשיבות לאומית עליונה לחוסנה החברתי, הכלכלי והמוסרי של ישראל.

 

בספר זה, נבחנה לעומקה מציאות החיים של החברה הערבית בפרק הזמן שחלף מפרסום המלצות "ועדת אור" ועד היום. מסקנות המחקר מעלות כי החברה הערבית מגלה רצון להשתלב בחיי החברה והכלכלה במדינה, וכי קיים סיכוי ממשי לצמצום פערים ולהשתלבותה בתעסוקה במקצועות מתקדמים. המלצות המחקר מופנות בעיקר להנהגת המדינה: עליה לקבוע כי הנושא הוא בעל חשיבות לאומית מרכזית ולקבל החלטה היסטורית לעיצוב מדיניות ארוכת-טווח לקידומה של החברה הערבית, בשיתוף עם נציגיה, על בסיס של שוויון ותוך הימנעות מהדרה פוליטית ותרבותית.

הספר נועד לשמש בסיס לדיון ציבורי וכלי עזר למקבלי החלטות ולקובעי מדיניות.

קרא עוד...