ספרים חדשים

בני המקום - שיחות עם אזרחים ערבים בישראל

 

שרה אוסצקי-לזר ויואב שטרן

2016, 185 עמודים, 50 ש"ח 

  

 

בני המקום - כריכהב-2011 יצאנו למסע ביישובים ערבים ברחבי הארץ. נפגשנו עם בני המקום, נשים וגברים בעלי רקע מגוון והשקפות פוליטיות מנוגדות. שוחחנו עמם בשקט של בתיהם או ברעש של בתי הקפה הסמוכים. התמקדנו באדם – בסיפור חייו, במקורות משפחתו, בקריאת המציאות שלו, בחלומותיו ובשאיפותיו, בהישגיו וביחסיו עם סביבתו. דרך האישי עסקנו בפוליטי.

מצאנו אנשים כמהים להקשבה, שמחים לחלוק את סיפורי חייהם, גאים לספר על משפחותיהם ועל עצמם, ובעיקר על הוריהם. גם אם חייהם קשים הם שומרים על מבט מפוכח, מושרשים באדמתם וביישוביהם בארץ הזאת, במולדת המשותפת היקרה להם ולנו. כל בני שיחנו דחו בביטול את הרעיונות לנתק אותם מן המדינה. למרות ביקורתם על מצבם האישי והקולקטיבי בתוכה, הם שואפים לתקן ולא להיפרד, ומאמינים שבטווח הארוך הדברים ישתנו לטובה. קשה להתחרות באופטימיות שלהם.

סיפורי חייהם של המרואיינים בספר זה יוצרים פסיפס מרתק של היסטוריה אישית-פרטנית, מעין היסטוריה בעל פה, בגרסה אלטרנטיבית שאיננה מופיעה בספרים. אין מדובר ב"מדגם מייצג" או ב"סקר דעת קהל", אלא בשיחות עומק עם אנשים פרטיים שפתחו בפנינו את דלתם ואת לבם.

קרא עוד...

דת ולאומיות: הנהגה והגות יהודית בשאלה הערבית

עורך: אפרים לביא

הוצאת כרמל, 2016, 269 עמודים

84 ש"ח - ניתן לרכישה בחנויות הספרים

דת ולאומיות - כריכההרתיעה היהודית, מאז ימי חורבן בית שני ומרד בר כוכבא, מפני מאבק מזוין לשליטה בארץ ישראל, הגיעה לקיצה עם קום המדינה. שינוי יחס החוגים הדתיים כלפי רעיון השימוש בכוח השפיע גם על יחסם המוסרי אל הערבים. אדישותם של רבים ממורי ההלכה לגווניהם, לנוכח המתח שבין זכות העם היהודי למדינתו לבין העוול שנגרם לאוכלוסייה הערבית בגבולות המדינה ומחוצה לה, במהלך מימוש זכות זו - מעוררת תהיות.
כיצד יש להבין תופעות אלה המתכחשות לרגישות המוסרית היהודית שראשיתה בספרות הנבואה והמשכה במדרש, בהלכה ובהגות היהודית בעת החדשה? מהי עמדתם של מנהיגים דתיים יהודים לנוכח העוול המוסרי והסבל שנגרם גם לצד השני בעקבות המאבק המזוין על הארץ? האם הרגישות המוסרית היהודית לסבל מוגבלת רק לסבלם של יהודים? האם קיימת רגישות דתית לעוולות המוסריות שנגרמות לערבים בתוקף מעמדם כזרים או כמיעוט בקרב היהודים? האם מקורות היהדות וקריאות הנביאים במקרא לרגישות מוסרית חוצים גבולות אתניים או שנתפסים כמתייחסים ליהודים בלבד?

קרא עוד...

תהליך אנאפוליס (2008-2007) "נווה מדבר" או "פאטה מורגנה"

 

מאת עומר צנעני

2015, 161 עמודים, 50 ש"ח  

anapolis-cover

לאחר שהסתיים "תהליך אנאפוליס" (2008-2007) בלא להניב הסכם כלשהו, היו מי שהאשימו את הצד הפלסטיני ואת הנשיא מחמוד עבאס וטענו שהוא לעולם לא יחתום על הסכם עם ישראל. מנגד היו מי שתלו את האשמה בצד הישראלי וטענו כי עבאס יחתום אם תוצע לו "עסקה הוגנת". מי צדק? מה באמת קרה בתהליך המדיני הישיר האחרון שנודעה לו משמעות של ממש, שהתקיים עד כה בין ישראל לאש"ף? ועד כמה חלה בו התקדמות לעבר הסכם הקבע?

הספר מנסה לספק מענה לשאלות אלה, תוך שהוא מנתח לעומק את הרקע לתהליך, את העקרונות המנחים של ניהולו ואת פערי התפיסות והעמדות בין הצדדים בנוגע ל"מקורות הסמכות", למהות המדינה הפלסטינית ולמרחב האפשרי להסכם בנושאי הליבה: גבולות, ביטחון, ירושלים ופליטים – וכל אלה בהשוואה לתוצאותיו של תהליך קמפ דיויד-טאבה (2001-2000).

המחבר, בעל ניסיון עשיר והיכרות ארוכת שנים עם הנושא הישראלי-פלסטיני בתפקידיו במערכת הביטחונית והמדינית, מבסס את ניתוחו על

קרא עוד...

הנכבה בזיכרון הלאומי של ישראל

אמל ג'מאל ואפרים לביא, עורכים

2015, 251 עמודים, 50 ש"ח 

 

nacba - coverבעשורים האחרונים עלתה הנכבה הפלסטינית על סדר היום בישראל והפכה לסלע מחלוקת עיקרי. במשך שנים רבות לא היה המונח "נכבה" שגור בשיח הפוליטי, ההיסטורי או התרבותי בארץ, והֶעדֵרו שיקף חשש עמוק מן העיסוק בתפיסה אלטרנטיבית של מושגים כגון "מלחמת השחרור", "מלחמת הקוממיות" או "מלחמת העצמאות". הנכבה מציבה אפוא אתגר תודעתי לציבור הישראלי. דבר זה משתקף באי ההסכמה לגביה בקרב היסטוריונים, הוגי דעות, חוקרים בתחום מדעי המדינה, עיתונאים, אנשי חינוך ואף מומחי תכנון ובנייה.

קובץ זה עוסק במשמעויותיה החברתיות, הפוליטיות והאינטלקטואליות של הנכבה הפלסטינית בישראל, ממקם אותה בהקשר תיאורטי והשוואתי נרחב ומשווה אותה לאסונות, לזיכרון ולהיסטוריוגרפיה של עמים אחרים. התיאורטיזציה של הנכבה נועדה לאפשר לקוראים ולחוקרים העוסקים בה ובמשמעויותיה להיווכח כי דילמות דומות קיימות גם במקומות אחרים בעולם ולחשוף את דרכי העיסוק המגוונות ותלויות ההקשר בניצחון, אסון וזיכרון.

קרא עוד...