יחסי צבא חברה בישראל

army-society cover

השלכות על קבלת החלטות בנושאי ביטחון ושלום

אפרים לביא, עורך

2011, 128 עמודים, 50 ש"ח

בשיח הציבורי ובספרות המחקרית, רווחות גישות שונות בנוגע ליחסי צבא-חברה בישראל והשלכותיהם על קבלת החלטות בנושאי ביטחון ושלום. על-פי הגישה הפונקציונאלית המסורתית, הצבא הוא מרכיב בביטחון הלאומי של ישראל וכלי בשירות הדרג המדיני, אשר מגדיר את היעדים האסטרטגיים.

הצבא בונה את כוחו ונערך כדי להשיג יעדים אלה. הניסיון מעיד כי לעיתים קרובות הדרג המדיני מתקשה להגדיר את היעדים המדיניים והביטחוניים של המדינה, ובלית ברירה הדרג הצבאי ממלא את הריק.

חוקרים שונים סבורים, כי ביחסים בין שני הדרגים מתקיימת מעין שותפות הבאה לביטוי בדו-שיח מתמשך בין הצדדים, כשהצבא הוא שותף מלא לדרג המדיני בקבלת ההחלטות ובעיצוב המדיניות בנושאי ביטחון ושלום. ברם, הניסיון מלמד כי לעיתים הדרג המדיני מבכר שלא לקיים שותפות כזו, גם כאשר הדרג הצבאי מעוניין בכך ומאמין שזוהי צורת העבודה הנכונה.

ניסיון השנים מראה כי שתי הגישות, זו הפונקציונאלית וזו של שותפות, משמשות בערבוביה: היו מקרים בהם צה"ל היה מעורב באופן ניכר בתהליכי קבלת ההחלטות, עד כי נשמעו קריאות לאזן מעורבות זו בגופים אזרחיים כמו המועצה לביטחון לאומי, והיו מקרים בהם צה"ל לא היה מעורב.

חוקרים אחרים בחנו את מכלול היחסים בין המערכת הביטחונית ובמיוחד צה"ל, לבין הדרג המדיני והמערכת האזרחית, ואת ההשפעות על קבלת ההחלטות בנושאי ביטחון ושלום. מסקנתם היא כי במהלך השנים טושטשה ההבחנה בין שתי המערכות, ותחת זאת קיימת כיום "רשת ביטחונית" שבנויה מקשרים מורכבים בין בעלי תפקידים ביטחוניים ואזרחיים בעבר או בהווה, כיחידים או כקבוצות. לדבריהם, הרשת התפשטה וחדרה לתחומי הפוליטיקה והחברה וכתוצאה מכך לשחקנים בתחום הביטחוני, ובמיוחד הצבא, ישנה השפעה מכרעת על קביעת המדיניות בנושאי חוץ ובטחון.

חוקרים אחרים טוענים כי מערכת ההשפעות והזיקות הקיימת בכל מדינה בין הצבא לבין החברה, לעולם אינה חד-סטרית וזרימת ההשפעות היא דו-כיוונית: לא רק מן הצבא אל החברה האזרחית אלא גם מן החברה האזרחית אל הצבא.
בקובץ זה מכונסים דבריהם של חוקרים בכירים מתחומי ידע שונים, אנשי אקדמיה ויוצאי מערכת הביטחון, אשר שופכים אור מניסיונם וממחקריהם על אחת הסוגיות הרגישות בחברה בישראל.

********************************************************************************************************************

ציטוטים מתוך הספר מופיעים במאמר מאת אסף דוד בכתב העת "תיאוריה וביקורת" - גיליון 41, קיץ 2013, עמודים 340-326.

"היחסים הצבאיים - אזרחיים בישראל: המחלוקת והחוליה החסרה".

לקישור למאמר - לחץ כאן

 

 

הזמנת ספר
 1. שם ושם משפחה*
  נא למלא שם מלא
 2. טלפון*
  נא להזין מספר טלפו
 3. דואר אלקטרוני*
  כתובת האימייל אינה תקינה
 4. כתובת למשלוח הספר*
  נא להזין כתובת למשלוח הספר
 5. הספר שאני מעונין/ת לרכוש*
  נא לציין את שם הספר המבוקש
 6. מספר עותקים*
  נא לציין את מספר העותקים
 7. הערה
  Invalid Input
 8. בדיקה חשובה
  בדיקה חשובה
  נא להזין את האותיות בשדה