התיישבות ועיצוב גבולות ישראל

 

gvolotcover

אפרים לביא, עורך

2009, 70 עמודים, 30 ש"ח

הניסיונות להגיע להסדר עם הפלסטינים על חלוקת הארץ, או לקבוע באופן חד–צדדי את הגבולות, שהקמת חומת ההפרדה בין ישראל לבין הגדה המערבית נכרכה בכך, החזירו לשיח הציבורי את שאלת הזיקה שבין התיישבות ועיצוב גבולות המדינה.

שאלה זו מלווה את החברה הישראלית מראשית קום המדינה, ואף קודם לכן, וקיימות לגביה כמה אסכולות: מהן המחזיקות בדעה שהארץ צריכה להתחלק חלוקה אתנית–תיישבותית, על פי האתוס האומר שלהב המחרשה הוא שיקבע את גבול המדינה; מהן המחזיקות בדעה שהשיקול הביטחוני גובר על כל השאר, ולכן יש להחזיק בשטחים כמו בקעת הירדן וגב ההר; ומהן המעלות נימוקים היסטוריים-דתיים כדי לתבוע את זכותנו על הארץ ולקבוע היכן יימתחו גבולותיה.


תפיסות אלו מעלות שאלות חברתיות ומוסריות, ומשתקפות ובמַאֲזָניֵ הכוח במערכת הפוליטית הישראלית. הן מעלות גם שאלות משפטיות בעניין תהליכי העברתן של זכויות על הקרקע בארץ ישראל לידי המדינה ולידי גופים ציבוריים בה, שהם ביטוי לסכסוך הישראלי–פלסטיני ולקיום המורכב של יהודים וערבים בארץ.

בקובץ זה מובאים דבריהם של גיאוגרפים, היסטוריונים, משפטנים ואנשי ביטחון בכירים, שעסקו בהיבטים שונים של התפיסות בנושא התיישבות וקביעת גבולות המדינה, וכן בסוגיית גדר ההפרדה בהיבטיה הגיאוגרפיים, המשפטיים והביטחוניים.

הזמנת ספר
 1. שם ושם משפחה*
  נא למלא שם מלא
 2. טלפון*
  נא להזין מספר טלפו
 3. דואר אלקטרוני*
  כתובת האימייל אינה תקינה
 4. כתובת למשלוח הספר*
  נא להזין כתובת למשלוח הספר
 5. הספר שאני מעונין/ת לרכוש*
  נא לציין את שם הספר המבוקש
 6. מספר עותקים*
  נא לציין את מספר העותקים
 7. הערה
  Invalid Input
 8. בדיקה חשובה
  בדיקה חשובה
  נא להזין את האותיות בשדה