פרסומים - ספרים

עמדות ותפיסות ביחס לגדר ההפרדה ביישובים יהודיים וערביים בישראל

gadercoverעמדות ותפיסות ביחס לגדר ההפרדה
ביישובים יהודיים וערביים בישראל
נורית קליאוט, ראסם ח'מאיסי, דבורה שמואלי

2010, 112 עמודים, 45 ש"ח

"גדר ביטחון או חומת האפרטהייד"? — אלו אך שתיים מהעמדות המנוגדות שבאו לידי ביטוי
בדברי מרואיינים ערבים ויהודים מיישובים בקרבת גדר ההפרדה.

קרא עוד...

למען ציון לא אחשה"?: יחס יהדות התפוצה לירושלים


gabishefer cover for the site"למען ציון לא אחשה"?: יחס יהדות התפוצה לירושלים

גבריאל (גבי) שפר ואייל צור

2012 144 עמודים, 45 ש"ח

קרא עוד...

יחסי צבא חברה בישראל

army-society cover

השלכות על קבלת החלטות בנושאי ביטחון ושלום

אפרים לביא, עורך

2011, 128 עמודים, 50 ש"ח

בשיח הציבורי ובספרות המחקרית, רווחות גישות שונות בנוגע ליחסי צבא-חברה בישראל והשלכותיהם על קבלת החלטות בנושאי ביטחון ושלום. על-פי הגישה הפונקציונאלית המסורתית, הצבא הוא מרכיב בביטחון הלאומי של ישראל וכלי בשירות הדרג המדיני, אשר מגדיר את היעדים האסטרטגיים.

קרא עוד...

שיח מפות בסכסוך הישראלי-פלסטיני

Mapscover

 שיח מפות בסכסוך הישראלי-פלסטיני

יצחק שנל ואפרים לביא, עורכים

2012, 116 עמודים, 50 ש"ח

מפות הן כלי מרכזי בעשייה הגיאוגרפית. במשך שנים נתפסו מפות קרטוגרפיות כמסמכים אובייקטיביים. במרוצת הזמן גברה ההכרה כי מפות מבטאות פרשנות אנושית סובייקטיבית של המציאות. בשנים האחרונות אף התחוור כי יש להבינן כחלק ממציאות אידיאולוגית-פוליטית המספקת נקודת מוצא לפרשנות של המציאות על ידי הקרטוגרף.

קרא עוד...

תתי-קטגוריות