בניית שלום

בין שילוב להדרה - הערבים בישראל בראי תקשורת הספורט בעברית

 מאת חן קרצ'ר

2015, 141 עמודים, 45 ש"ח 

 

Kertcher cover - 2 sport

מרבית המחקרים אשר בוחנים את ייצוג הערבים בתקשורת העברית, מבססים את מסקנותיהם על חקר של מדורים פוליטיים בעיתות משבר ביטחוני. בין החוקרים קיימת מחלוקת באם התקשורת היא אמצעי ליצירת אינטגרציה וקרבה בין יהודים לערבים, לעתים אפילו תוך קריאה לקיומו של סדר חברתי אלטרנטיבי, או שהיא משמשת כאמצעי בידי מוסדות המדינה והרוב היהודי לשכפול הדומיננטיות שלהם בחברה, תוך הצדקת הניכור כלפי המיעוט הערבי.

כיוון שמעצם הגדרת אירוע כ"פוליטי" הוא שנוי במחלוקת, מאמץ מחקר זה גישת מחקר חדשנית. תוך ניתוח למעלה מ-400 כתבות שפורסמו מאז שנות התשעים הוא בודק את יחסה של תקשורת הספורט בעברית כלפי קבוצות כדורגל ושחקנים ערביים בעיתות שגרה ובעיתות של משברים ביטחוניים כדוגמת האינתיפאדה השניה, מלחמת לבנון השניה ומבצע "עופרת יצוקה".

קרא עוד...

תיאוריה ומעשה בבניית שלום: המקרה של הכשרת רופאים פלסטינים בישראל

 

chen-cover.jpeg

מאת חן קרצ'ר 

2013, 153 עמודים, 45 ש"ח

אילו שיתופי פעולה יכולים להתקיים במקביל לקיומו של סכסוך אלים בין הישראלים לפלסטינים, כאשר שורר אי אמון עמוק בין הצדדים ולאור הכישלונות החוזרים ונשנים להגיע למצב של שלום ביניהם? התשובה על כך ניתנת באמצעות בחינתו של תחום מחקר שנקרא בניית שלום ) peace building (. תחום זה מציע מגוון אמצעים לשיקום ובנייה של יחסים בין ובתוך חברות מסוכסכות באמצעים שונים וביניהם גם באמצעות הרפואה.

קרא עוד...