מלגות לסטודנטים - תלמידי מחקר

קול קורא

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום מציע מלגות לציון זכרה של תמי שטינמץ ז"ל לתלמידי התארים השני והשלישי הלומדים באחד המוסדות האקדמיים המוכרים בארץ. המלגות נועדו לעודד חוקרים בראשית דרכם, להתמקד בתנאים ובתהליכים המובילים לפתרון סכסוכים ולכינונו של שלום יציב במזרח התיכון ובאזורים אחרים בעולם.

קשת הנושאים למחקר שהמרכז מוכן לתמוך בהם היא רחבה, וכוללת כל מחקר, תיאורטי או אמפירי, שעניינו גורמים המעודדים או המעכבים מעבר מעימות לשלום - מנקודת מבט פוליטית, משפטית, פסיכולוגית, תרבותית וכדומה.

לשנת הלימודים תשע"ז (2016/2017) מוצעות המלגות הבאות:
מלגה לעידוד עבודת גמר לתואר מוסמך - 5,000 ש"ח.
מלגה לעידוד עבודת דוקטור - 10,000 ש"ח.

להלן המתכונת להגשת בקשה למלגה:

.א. מילוי טופס בקשה אלקטרוני המצוי להלן אותו יש להגיש כדף פתיחה

ב. בקשה למלגה הכוללת:
1. תקציר העבודה (עד 5 עמודים).


2. אישור נושא העבודה על-ידי החוג / המחלקה/ הוועדה לתארים מתקדמים.

3. שתי המלצות, אחת ממנחה העבודה (הממליץ/ממליצה יכולים להעביר המכתב גם ישירות אל משרדנו - tscpeace@post.tau.ac.il ואנו נדאג לצרפו לחומר)- 

4. קורות חיים.


הערה: אין באפשרותנו לדון בבקשה כל עוד ההצעה לעבודה לא אושרה על-ידי הרשויות האוניברסיטאיות המתאימות.

את הבקשות למלגה על-פי המתכונת הנ"ל יש להעביר באופן הבא:


• עותק אחד מטופס הבקשה בצרוף כל המסמכים המפורטים בסעיף ב', יש לשלוח באמצעות אתר המרכז להלן. (לאחר מילוי ומשלוח הבקשה באתר תתקבל לתיבת המייל של הפונה הודעת אישור אשר מכילה בתוכה את הטופס כשהוא בר הדפסה)
עשרה עותקים מסודרים בסטים של טופס הבקשה אותו יש להגיש כדף פתיחה, בצרוף המסמכים המפורטים בסעיף ב' יש להעביר בדואר עד ל-30 בדצמבר 2016, למרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב רמת-אביב, 69978.

 

 

לבירורים ו/או שאלות בנוגע למלגות אפשר לפנות למזכירות המרכז, 
e-mail: tscpeace@post.tau.ac.il.

טופס בקשה למלגה
 1. שם המגיש*
  נא למלא שם חוקר
 2. נושא העבודה*
  נא למלא שם העבודה
 3. מחלקה ושיוך המוסד*
  נא למלא מחלקה ושיוך המוסד
 4. תיאור תמציתי של המחקר, מטרתו ותרומתו המשוערת*
  נא למלא תיאור תמציתי של המחקר
 5. טלפון*
  נא להזין מספרים בלבד
 6. שם המנחה/ים*
  נא למלא שמות מנחים
 7. כתובת*
  נא לציין כתובת
 8. שם ממליץ/ממליצים נוספים*
  נא למלא שמות ממליצים
 9. דואר אלקטרוני*
  כתובת האימייל אינה תקינה
 10. אנא פרט/י מקורות מימון אחרים במידה ויש
  cols="40" rows="3" style="width:219px;"
 11. תקציר העבודה*
  נא להעלות תקציר עבודה
 12. אישור נושא העבודה*
  נא להעלות אישור נושא העבודה
 13. המלצה של מנחה העבודה
  נא להעלות המלצה של מנחה העבודה
 14. המלצה נוספת
  נא להעלות המלצה נוספת
 15. קורות חיים*
  נא להעלות קורות חיים

 16.   Refreshלא תקין
 17. לאחר משלוח הטופס באופן תקין תועברו למסך ובו תודה על משלוח הבקשה. אישור על קבלת הבקשה נשלח אוטומטית גם אל תיבת הדואר שלך