התכנית ללימודים פלסטיניים (2003-2005)

סמינרים, ימי עיון ופרסומים

בסיוע קרן פורד, פיתח המרכז תוכנית המשלבת סמינרים, ימי עיון, ספריה ופרסומים תקופתיים שמטרתם הייתה להציג את החברה הפלסטינית להיבטיה השונים בפני החברה הישראלית. התוכנית נועדה להאיר נושאים כגון: המבנה הריבודי של החברה הפלסטינית, כלכלה, תקשורת, רפואה, חינוך, יחסי משפחה, תרבות ואמנות פלסטינית, מגדר וכיוצא באלה.

קרא עוד...

סמינר מס' 1: התקשורת הפלסטינית

סמינר מס' 1: התקשורת הפלסטינית
סקר דעת הקהל

קרא עוד...