סמינרים, ימי עיון ופרסומים

בסיוע קרן פורד, פיתח המרכז תוכנית המשלבת סמינרים, ימי עיון, ספריה ופרסומים תקופתיים שמטרתם הייתה להציג את החברה הפלסטינית להיבטיה השונים בפני החברה הישראלית. התוכנית נועדה להאיר נושאים כגון: המבנה הריבודי של החברה הפלסטינית, כלכלה, תקשורת, רפואה, חינוך, יחסי משפחה, תרבות ואמנות פלסטינית, מגדר וכיוצא באלה.

קהל היעד של התכנית היו מעצבי דעת קהל בתחומים הרלוונטיים וכן הציבור הרחב. זאת על בסיס ההנחה, כי הכרות מזוית "אזרחית" עם הצד הפלסטיני
עשויה לסייע ליצירת תשתית והנעה ציבורית לתמיכה במשא ומתן המדיני בדרג ההנהגות.

פעילויות התוכנית היו:

סמינר מס' 1: התקשורת הפלסטינית
סקר דעת הקהל

גראפים

חומר קריאה

Private Television in Palestine, Walid Batrawi

Reform and the Palestinian media, The Electronic Intifada, 20 June 2002, Walid Batrawi

JMCC Public Opinion Poll No. 33 - Part I On Palestinian Attitudes Towards Politics, October 1999

JMCC Public Opinion Poll No. 33- Part II On Palestinian Attitudes Towards Politics, August 1999

Media-Communication Strategies: The Palestinian Experience (1), Dr. Nabil Khatib

Media Landscape in Palestinian Autonomous Areas, Nabil Khatib

Evolution of Media and Culture Under the Palestinian National Authority (PNA), A Special Report Submitted to the Permanent Committee of the Arab Media at its 64th Session, Convened in Cairo from 13-15 June 1999

Introduction to media coverage Nigel Parry, The Electronic Intifada

Media in Palestine: Between the PNA's Hammer and the Anvil of Self-Censorship, A Human Rights Report

Women's Affairs Technical Committee Ramallah - Palestine

How does the Palestinian media construct the conflict and how it is affected it? By: Mohammed Daraghmeh

Palestine-Net: News and Media

תקצירי ההרצאות

• (The Media Coverage of the Intifada - Mohammed Dajani  (Hebrew) ; The Media Coverage of the Intifada - Mohammed Dajani (English

•  The Structure of the Palestinian Media - Nabil Khatib (Hebrew) ;  (English) The Structure of the Palestinian Media - Nabil Khatib

 (Civil Society and the Palestinian Media - George Khleifi  (Hebrew

•  (Satellite Stations and Coverage Methods of The Palestinian Issue - Ziad Halabi (Hebrew 

 

סמינר מס' 2: מערכת החינוך הפלסטינית
סקר דעת הקהל, חומר קריאה ותקצירי ההרצאות

סמינר מס' 3: מערכת הבריאות הפלסטינית
חומר קריאה ותקצירי ההרצאות

סמינר מס' 4: ספרות ואמנות פלסטינית
חומר קריאה ותקצירי ההרצאות

סמינר מס' 5: הכלכלה הפלסטינית
תקצירי ההרצאות

סמינר מס' 6: המשפחה הפלסטינית
תקצירי ההרצאות

יום עיון מס' 1 - סוגיית הפליטים הפלסטיניים וזכות השיבה

Symposium no' 2: Are There Palestinian and/or Israeli Partners for Peace Today?