התכנית האקדמית ליישוב סכסוכים לתלמידי תיכון (2007)

תכנית חינוכית ייחודית בתחום יישוב הסכסוכים אשר יועדה לתלמידי תיכון והתבססה על ההבנה כי ניתן לפתור סכסוכים גם ללא שימוש באלימות, זאת בהסתמך על תיאוריות ותובנות אקדמיות ומעשיות גם יחד.

בתכנית השתתפו תלמידי כיתות ח'-י"ב אשר הכירו גישות שונות ליישוב סכסוכים ודרכים להתמודדות בונה עם סכסוכים ברמות הפרט, החברה, המדינה והזירה הבין לאומית, תוך תרגול אינטראקטיבי שלהן.

התכנית התקיימה  בשלושה בתי ספר: בית-ספר תיכון ערערה, מקיף אורט ע"ש הנרי רונסון באשקלון ובית הספר הפתוח הדמוקרטי ביפו, כהמשך לתכנית ניסיונית שנערכה בתיכון חדש בת"א ע"י ד"ר כהן-שני בחסות מרכז שטינמץ.

התכנית כללה 15 מפגשים: מפגש פתיחה באוניברסיטה ו-13 מפגשים בהנחיה מקצועית בבתי הספר שבחלקם יינתנו הרצאות אורח על ידי מומחים בתחומים שונים. מפגש הסיכום נערך באוניברסיטה וכלל משחק סימולציה לפתרון סכסוך בהשתתפות התלמידים. בנוסף, התקיים מפגש בין צוות ההוראה בבתי הספר המשתתפים לעיקרי התכנית והרציונל שלה.

ייחודה של התכנית בהיותה אינטרדיסציפלינארית ואינטראקטיבית. את התכנית לווה משחק תפקידים ממוחשב (סימולציה), שבו כל תלמיד "שיחק" - בהנחיה מרכזית - דמות מוכרת, פוליטית, תקשורתית וכו' בסיטואציה של סכסוך. בשלב הראשון המשתתפים שיחקו תפקידים של צדדים שונים בסכסוך בצפון אירלנד ובשלב השני - בסכסוך הישראלי-ערבי. המשחק סייע להגביר את העניין בחומר הנלמד וסייע ללומדים בהפנמתו. במהלך המשחק הם השתמשו בגישות והכלים שמציגה התכנית ובחנו את יעילותם להשיג תוצאות מנקודות המבט של צדדים שונים בכל סכסוך. המשחק גם נועד להדגיש את הבעייתיות ביישום גישת יישוב הסכסוכים ולהדגיש יתרונותיה.

התכנית עסקה במגוון נושאים וביניהם - תאוריית השלום הדמוקרטי, מהי תרבות של שלום, גישור, אידיאליזם וריאליזם, תאוריית התנגשות הציביליזציות, ארגונים בין לאומיים, פסיכולוגיה של סכסוכים, פמיניזם, שלום ומלחמה, משא ומתן, פציפיזם, אנטי מיליטריזם והתנגדות לא אלימה, כלכלה סכסוכים ושלום, דת מלחמה ושלום.

את התכנית ניהל עו"ד אייל שכטר, ואת הסימולציה ריכז מר רוני לינזר, אוניברסיטת מלבורן, אוסטרליה.