סדנה רב שנתית: מקומו של אמון בסכסוך הישראלי-ערבי והישראלי-פלסטיני

הסדנה בשיתוף עם החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב נערכת זו השנה השלישית ברציפות. מטרתה לשאת תרומה מחקרית אקדמית בשאלת מקומו ותפקידו של "אמון" בסכסוך וכיצד ניתן לבנות "אמון" בסכסוך הישראלי-ערבי והישראלי-פלסטיני. את הסדנה מלווה צוות אקדמי רב-תחומי ומשתתפיה מונים כ-25 חוקרים בכירים מתחומי מחקר שונים מאוניברסיטאות ומוסדות אקדמיה אחרים במדינה.

המפגשים הראשונים בסדנה הוקדשו להרצאות מבוא תיאורטיות ולדיונים על "אמון" מנקודות מבט שונות:

היסטוריה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, יחסים בינלאומיים, ניהול. בשלב הבא נבחנו שורה של סוגיות, כמו: ניהול משא-ומתן בסכסוך כאשר רמת האמון נמוכה או שאינה קיימת כלל; ניהול משא-ומתן בהתבסס על אינטרסים, בעוד שלאמון שנבנה לאורך המשא-ומתן בין הצדדים ישנו תפקיד שונה ומשתנה בכל שלב בתהליך; מתן אמון וכיבוד אמון; אמון כלפי פלסטינים בחברה היהודית-הישראלית; צעדים לבניית אמון (CBM) ביישוב סכסוכים - מידת החשיבות של צעדים כאלה ואופן המימוש שלהם; האמון כערך ביהדות ובאסלאם; מקומו של אמון בסכסוך הישראלי-פלסטיני לאור ניגודים היסטוריים, תרבותיים, רגשיים, וכן לאור משקעי איבה הדדיים; מקורות אי האמון של יהודים-ישראלים כלפי האזרחים הערבים במדינה.

במהלך 2012 הוקדשו המפגשים לדיונים עם אנשי מעשה ישראלים ופלסטינים שנטלו חלק פעיל במשאים ומתנים שהתקיימו במסגרת התהליך המדיני. בסוף 2012 יסוכמו הממצאים והתובנות מההרצאות והדיונים שהתקיימו בסדנה, והידע שנצבר יוצג בכנס בינלאומי שייערך באביב 2013.