האם התקשורת מעצבת תרבות של סכסוך? 21.11.2013

ערב עיון בשיתוף עם מרכז קשב להגנת הדמוקרטיה

מטרת הכנס היא להציג את תפקוד התקשורת הישראלית בהקשר של הסכסוך הישראלי-ערבי. הכנס יעסוק בשאלות הבאות: האם התקשורת מבטאת תרבות של סכסוך? מהם תכני אתוס הסכסוך, האם יש הבדלים ביניהם ובאיזו מידה, אם בכלל, ניתן ביטוי למסרים אלטרנטיביים בערוצים תקשורתיים מסוימים? אילו כוחות פסיכולוגיים וסוציו-פוליטיים מעצבים את הסיקור התקשורתי? מה המקור להם וכיצד הם מכתיבים את התפיסות, האמונות והערכים העומדים בבסיס אתוס הסכסוך? מה התוצאות החברתיות של סיקור המושפע מתרבות הסכסוך ומה החלופה למדיניות תקשורתית המקדשת את אתוס הסכסוך?

הכנס "התקשורת כמעצבת תרבות של סכסוך" מתמודד עם שאלות פסיכולוגיות, פוליטיות וחברתיות סבוכות על הייצוג התקשורתי של הסכסוך הישראלי-ערבי, ומנסה להציג תמונה מורכבת, המעוגנת בתשתית תיאורטית ובמחקרים אמפיריים בתקשורת.

לתכנית ערב העיון לחץ כאן

לשידור ישיר של ערב העיון לחץ כאן

מתוך חומרים הקשורים לערב העיון:

הרצאת הפתיחה: התשתית התיאורטית של תרבות הסכסוך
פרופ' דניאל בר-טל, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת-תל אביב
גרפים:

ממצאי הסקר:

רוב הציבור מעוניין בתקשורת מגויסת העין - אורן פרסיקו , העין השביעית 29.11.2013

על מה מדברים כשמדברים על הסכסוך? העיתונות המרכזית בישראל לאורך זמן - ד"ר הגר להב, מכללת ספיר וקשב; גב' שירי אירם, קשב