בין הפרדה לשותפות – מודלים משלימים ומודלים אלטרנטיביים להסדר קבע בין ישראל והפלסטינים 15.12.2013

 

בחלוף 46 שנה ממלחמת ששת הימים, למעלה משני עשורים מוועידת מדריד ומהסכם אוסלו - ישראל עדיין רחוקה מהסדר קבע בר-קיימא עם הפלסטינים. פרדיגמת אוסלו התבססה על ההנחה של הפרדה טריטוריאלית והפרדת אוכלוסין, והתמקדה בעיקר בשאלות הביטחוניות. פרדיגמה זו התעלמה משאלות הנוגעות ל-1948 ומרוב השאלות החברתיות, הכלכליות והתשתיתיות (קרקע, מים וכדומה) הנובעות מהסכסוך. במושב הראשון של ערב העיון יועלו חלופות שונות להסדר קבע בין ישראל והפלסטינים, הנעות בין מודל קשוח של הפרדה בין שתי מדינות, לבין מודלים שונים של מדינה אחת או אף של שתי מדינות במרחב אחד.


מרחב המבטיח חופש תנועה וחופש גישה ליהודים וערבים בכל השטח, טומן בחובו אפשרות לעיגון זכויות קולקטיביות של מיעוטים. במושב השני תידון השאלה: מהן הזכויות הקולקטיביות שיש להבטיח למיעוטים: בישראל זכויות המיעוט הערבי/פלסטיני, ובפלסטין זכויות המיעוט היהודי? כן תבחן השאלה האם זכויות אלו יכולות לשמש כאיזונים ובלמים הדדיים בשמירה עליהן בישראל ובפלסטין, ומה משמעותן לשיח העדתי הפנים ישראלי?

להזמנה לערב העיון לחץ כאן

לצפיה ביום העיון לחץ כאן