סדנת חוקרים 2014

תפישת העבר הקולקטיבית בחברות בסכסוך והשפעתה על תהליכי פתרון סכסוכים

16 במאי 2014

המרצים:

פרופ' נדב נאמן, החוג לארכאולוגיה והחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב
זיכרון תרבותי מקודש המכונן את ההווה הישראלי

ד"ר יובל גדות, החוג לארכאולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
העבר כמכונן זהות בהווה - נקודת מבט ארכאולוגית