05/06/2017 יום עיון בטחון ושלום בתום 50 שנות כיבוש - סותרים או משלימים ?

מתכבדים להזמינכם ליום עיון
בטחון ושלום בתום 50 שנות כיבוש - סותרים או משלימים ?
יום שני, 5 ביוני 2017 , י"א סיון, תשע"ז
אולם זאב סגל 003 , בניין נפתלי, קמפוס אוניברסיטת תל אביב

 

סרטונים מיום העיון באתר האוניברסיטה

 

סרטונים מיום העיון ביוטיוב

 

ראיון בגלי צהל עם פרופ' אמל ג'מאל, החוג למדעי המדינה, על הכנס

09:30-09:00 התכנסות ודברי ברכה

פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב -
פרופ' אמל ג'מאל, ראש מכון וולטר ליבך, בית הספר למדע המדינה ממשל ויחסים בינלאומיים, - אוניברסיטת תל אביב


11:00-09:30 מושב ראשון: הסטטוס קוו ואתגרי הביטחון והקיום
יו"ר: ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב


התפישה האסטרטגית ההגמונית במבחן המציאות המשתנה
פרופ' אורי בר יוסף, המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית ספר למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה 


שחרור לאומי וכיבוש קולוניאלי: מאפייני הסכסוך הישראלי פלסטיני -
והשלכותיהם הביטחוניות והקיומיות
פרופ' מוטי תמרקין, אוניברסיטת תל אביב


"הסטטוס קוו" כאיום
פרופ' אמל ג'מאל, אוניברסיטת תל אביב 


11:15-11:00 הפסקת קפה


12:45-11:15 מושב שני: התנחלויות, גבולות וביטחון
יו"ר ומגיב: תא"ל מיל. גדי זהר, יו"ר המועצה לשלום ולביטחון


מפעל ההתיישבות בגדה המערבית נטל או נכס לביטחון?


ההתיישבות כנכס ביטחוני
אלוף מיל. גרשון הכהן, מרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילן


ההתיישבות כנטל ביטחוני
ד"ר אל"מ מיל. שאול אריאלי, עמית הוראה במרכז הבינתחומי בהרצליה
והמכללה האקדמית ת"א יפו, חוקר בכיר בקרן לשת"פ כלכלי


הסטטוס קוו בגדה המערבית כאתגר ביטחוני וקיומי
אלוף במיל. גדי שמני, לשעבר מפקד פיקוד המרכז


1400-12:45 הפסקת צהריים


15:30-14:00 מושב שלישי: חברה, מוסר וביטחון
יו"ר: פרופ' אמריטוס דן יעקבסון, החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב 


יחסי חברה צבא לנוכח הכיבוש 
פרופ' אמריטוס סטיוארט כהן, אוניברסיטת בר אילן 


מוסר וביטחון
ד"ר אוריאל אבולוף, בית הספר למדע המדינה ממשל ויחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל אביב 


המוטיבציה לשירות בשטחים
אלוף מיל. אורנה ברביבאי, לשעבר ראש אכ"א


16:00-15:30 הפסקת קפה


17:30-16:00 מושב רביעי: מניהול סכסוך לניהול הסדר
יו"ר ומגיב: פרופ' אמריטוס שמעון שמיר, החוג להיסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב 


יתרונות הסדר מדיני בלתי מושלם לביטחון הלאומי של ישראל
מר עומר צנעני, דוקטורנט, ביה"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, עמית מחקר במרכז תמי שטינמץ


כלכלת הסכסוך והסדר שתי המדינות
פרופ' יוסף זעירא, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים, קבוצת אקס


מעגל אזורי ומעגל בינלאומי כמקדמי או מחשקי הסדר
פרופ' אמריטה גליה גולן, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית


הציבור מוזמן. מספר המקומות מוגבל. החנייה בתשלום בחניוני האוניברסיטה
מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום http://peace.tau.ac.il/ 

 

להורדת התוכניה