מולדת משותפת: גישה חדשה לפתרון שתי המדינות

בחסות מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום ומרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב

Two States Within a Common Homeland
A Different Way of Thinking About the Two-state Solution

Dr. Jerome M. Segal
University of Maryland

"מולדת משותפת":
גישה חדשה לפתרון שתי המדינות

ד"ר ג'רום סגל
אוניברסיטת מרילנד

מתדיינים:
• פרופ' יצחק שנל, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל-אביב
• פרופ' אשר ססר, מרכז משה דיין והחוג להיסטוריה של המזרח-התיכון, אוניברסיטת תל-אביב

האירוע התקיים (באנגלית) ביום חמישי, 12 ינואר, 2012 בשעה 16:00
בבניין נפתלי, קומה 5, חדר 527.