ציונות ודו-לאומיות 12.5.2013

שאלת עתידה המדיני של ארץ-ישראל, שעל הזכות הלאומית עליה נאבקים שני העמים, היהודי והערבי, העסיקה את מנהיגיה של התנועה הציונית מאז ראשיתה ועד ימינו אלה.

דיון זה בתנועה הציונית שיקף את ההכרה במצב האובייקטיבי שבו "הארץ המובטחת" לא חיכתה ריקה למפעל הציוני. לכן, השאלה כיצד לממש את החזון הלאומי היהודי הייתה מרכזית בשיח הציוני. מנקודת מבט זו, "השאלה הערבית" הייתה הצד השני של המטבע בשיח זה. אין זה מפליא אפוא שאופן השילוב של האוכלוסייה הערבית-הפלסטינית, שבמהרה פיתחה תודעה לאומית משלה, העסיק הוגים ומנהיגים ציונים. ממגוון הפתרונות שעלו, לא נעלם גם הרעיון הדו-לאומי בצורותיו השונות ובהדגשים שונים, כדרך ליישב את הסתירה בין השאיפות הלאומיות של העם היהודי לבין אלה של העם הערבי-הפלסטיני.
יום העיון ינסה לעקוב אחרי התפתחות הרעיון הדו-לאומי בשיח הציוני מתחילתו ועד ימינו, תוך השוואה למצבן של חברות דו-לאומיות או תלת-לאומיות בארצות מסוימות באירופה בהווה. המטרה היא ללמוד מההתנסות הפוליטית במדינות אלה לגבי מצבה של ישראל במזרח-התיכון בהווה ובעתיד.

 

מושב ראשון – לאומיות יהודית, ציונות ודו-לאומיות: מבט היסטורי
יו"ר: פרופ' אביבה חלמיש (האוניברסיטה הפתוחה)

פרופ' ישראל ברטל (האוניברסיטה העברית),לאומיות יהודית בהקשרים אימפריאליים: בין מזרח אירופה למזרח התיכון

  

 

 פרופ' יוסף גורני (אוניברסיטת תל אביב), האם בן-גוריון דגל אי-פעם בפתרון דו-לאומי לשאלת ארץ- ישראל?

פרופ' אריה נאור (המכללה האקדמית הדסה), רעיון האוטונומיה למיעוט הערבי במדינה היהודית - מז׳בוטינסקי לבגין

ד"ר דימיטרי שומסקי (האוניברסיטה העברית), לשאלת ייחודיותה של 'ברית שלום' ביחס לציונות בת זמנה

 

דיון

 

מושב שני – הסדרים רב-לאומיים במבט השוואתי
יו"ר: פרופ' בני נויברגר (האוניברסיטה הפתוחה)

פרופ' אסטריד פון-בוסקיסט (Sciences Po Paris), בלגיה: כשלון דו-לאומיות (ההרצאה באנגלית)

 

ד"ר אלברטו ספקטורובסקי (אוניברסיטת תל-אביב), קטלנים ובסקים: בין ספרד לאירופה - המקרה הבסקי

 

פרופ' פרן מרקוביץ' (אוניברסיטת בן גוריון), ארץ אחת, שתי ישויות ושלוש אומות: החיים הבוסנים (החדשים) בבוסניה-הרצגובינה תחת פיקוח האחוד האירופי (ההרצאה באנגלית)

 

ד"ר מרטין ויין (אוניברסיטת תל-אביב), מדו-לאומיות, דרך ג'נוסייד וגירוש לטוהר לאומי: התסריט הצ'כי כמודל לישראל (ההרצאה באנגלית)

 

דיון

 

מושב שלישי - שולחן עגול עם אנשי ציבור ואקדמיה

 

יו"ר: פרופ' נעמי חזן (מכללת תל-אביב-יפו)

מר יוסי שריד (לשעבר, שר החינוך)

ד"ר מירון בנבנישתי (לשעבר, סגן ראש העיר ירושלים)

פרופ' אסעד גאנם (אוניברסיטת חיפה)

מר אליעז כהן (משורר, מתנחל דור-שני, פעיל שלום בתפיסת "מולדת אחת לשני עמים")

דברי סיכום: פרופ' יוסף גורני (אוניברסיטת תל אביב)

 

 

 

לתכנית יום העיון לחץ כאן