ההשלכות האזוריות של הקמת מדינה פלסטינית -10.3.2013

שולחן עגול בנושא: "ההשלכות האזוריות של כינון מדינה פלסטינית".

באירוע השתתפו אנשי אקדמיה ואישי ציבור שדנו בממצאי פרויקט מחקר מיוחד שנועד לנתח ולתאר את ההשלכות האזוריות של הקמת מדינה פלסטינית על בתחומים הבאים: האופי המדיני של המדינה הפלסטינית, משמעות המושג נורמליזציה עבור הצדדים, המענה לשאיפות הלאומיות של הפלסטינים החיים מחוץ לאזור, השפעות על מאזן הכוחות האזורי, השפעות כלכליות. הפרויקט הוא במימון האיחוד האירופי וקרן קונרד אדנאוור ונערך על-ידי חמישה צוותי עבודה ישראלים, פלסטיניים וירדניים.

נערך בשיתוף עם מרכז ש. דניאל אברהם במכללה האקדמית נתניה, ב-10 מרץ 2013

לצפייה ישירה לחץ כאן

לתכנית הארוע לחץ כאן