הזוכים במענקי מחקר - 2014

פרופ' אמל ג'מאל, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב

 

ד"ר עידו שחר, המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה

 

פרופ' אמל ג'מאל

החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב

Homeland Minorities as Spoilers or Gateway to Peace: The Case of Palestinian Citizens of Israel


מחקר רב-תחומי זה בוחן את העמדות בקרב הפלסטינים, בני המיעוט הילידי בישראל, בעניין מעמדם בתהליך השלום ותפקידם בפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. חשיבות הנושא בולטת לאור העובדה שמנהיגי המיעוט מטילים וטו על הכרה פלסטינית בישראל כמדינה יהודית, ואילו חלק מבני המיעוט תומכים בפתרון של מדינה אחת. המחקר יבחן את הפערים בין עמדות המיעוט לבין עמדות מנהיגיו בסוגיות אלו, וההשלכות האפשריות על עתידו של המיעוט ועל פתרונות אפשריים לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

 

 ד"ר עידו שחר

המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה

פלורליזם משפטי בקרב פלסטינים תושבי צפון ישראל: יחסי גומלין בין מנגנוני פתרון סכסוכים בלתי פורמאליים ובין מערכת המשפט המדינתית

מחקר זה מבקש למפות ולאפיין את מנגנוני פתרון הסכסוכים הבלתי פורמאליים הפועלים בקרב פלסטינים אזרחי ישראל המתגוררים בצפון הארץ. בבסיס המחקר עומדת ההנחה כי מנגנונים אלו אינם פועלים בחלל ריק, וכי מתקיימים יחסי גומלין מורכבים ביניהם ובין רשויות אכיפת החוק והשיפוט המדינתיות. המחקר יתמקד לפיכך בניתוח יחסי הגומלין הללו – בהשפעתם על מידת האפקטיביות של תהליכי פתרון הסכסוכים, ובהשפעתם על יחסי הגומלין המתקיימים בין המיעוט הפלסטיני בישראל לבין המדינה.