הזוכים במענקי מחקר - 2016

  פרופ' חיים יעקובי

המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

Palestinian Migration to Jewish Neighbourhoods:
The Prospect of an Ethno-national Mixed Neighborhood in Jerusalem

 מחקר זה מתמקד בהגירתם של פלסטינים לשכונות יהודיות במזרח ירושלים. המחקר יעסוק בכלכלה הפוליטית של שוק הדיור בעיר בעקבות תהליכים אלו, בייצורם של מרחבים בהם מתקיימת אינטראקציה בחיי היומיום ברמה השכונתית ובמשמעות הגיאופוליטית של תהליכים אלו בעיר.

 

פרופ' דן זכאי

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

הניתן "לקרב" את השלום?

תיאורית הבניית הזמן והשלכותיה לגבי הקטנת המרחק הפסיכולוגי בין אנשים למושג השלום

לפי תיאורית הבניית הזמן קיימת השפעה של רמת המופשטות של תיאורי מצב ואירועים על המרחק הפסיכולוגי הנובע בין אנשים לבין אותם אירועים.


כאשר תיאורי מאורע הם מופשטים וכוללניים הדבר יוצר מרחק פסיכולוגי גדול יותר מאשר במקרה שתיאורי המאורע קונקרטיים וממוקדים.


יש להניח כי ככל שהמרחק הפסיכולוגי בין אנשים לבין מאורע קרוב יותר, כך יגבר הסיכוי לבנית עמדה חיובית כלפי המאורע.


בהתבסס על הנחות אלו מוצע לבדוק האם על ידי טפלול תיאורי השלום בין ישראל לפלסטינאים, ניתן יהיה לגרום לאנשים להרגיש קרבה פסיכולוגית רבה יותר כלפי מושג השלום.


לכך יכולה להיות תרומה ל"קירוב" מושג השלום בתודעה.


למחקר עשויות להיות תוצאות מעשיות שתעזורנה לתאר את השלום בצורה שתגרום קרבה רבה יותר אליו מצד אנשים.