חוקרים 2012

פרופ' אלעאי אלון
החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב

המילון הרגשי הערבי – פלסטיני: מונחי קונפליקט ואמון
.
מטרת המחקר המוצע הינה הוספת המרכיבים הרגשיים המיוחדים לדוברי הערבית הפלסטינית להגדרות מונחי סכסוך ומונחי אמון בשפה הערבית הפלסטינית. מאגר מידע זה יוסיף נדבך מהותי להבנת מסרים בשפה זו, וישמש להעברה מדויקת יותר של מסרים כאלה למשתמשים בה, בייחוד כאלה שערבית אינה שפת אמם, תוך קידום יכולת יצירת אמפתיה. כך יבדל ממילונים רגילים הנמנעים, מתוך מדיניות של "רציונאליות" ו"אובייקטיביות," לכלול רגשות בהגדרות של מונחים. שיטת המחקר מתבססת על שאלונים, אך בעיקר על כריית טכסטים (Text-Mining).

* * *

ד"ר יפעת גוטמן
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקידם של "אקטיביסטים של הנצחה" בתהליכי פתרון סכסוכים בזווית השוואתית

המחקר המוצע בודק את השפעתם של "אקטיביסטים של הנצחה" – אסטרטגיה על-לאומית של פעילות שלום באמצעות התמודדות עם עבר שנוי במחלוקת מחוץ לערוצי המדינה – על תהליכי פתרון סכסוכים. המחקר יעריך את תרומתם של אקטיביסטים של הנצחה (או העדרה) לקידום הפיוס בשיח הציבורי הדומיננטי במצבי סכסוך לעומת מצבי בתר-סכסוך באירופה ובמזה"ת בשנים 2011-1991. ההנחה היא שבעוד במקרים של בתר-סכסוך יש לאקטיביסטים של הנצחה תפקיד חשוב בקידום פיוס מחוץ לערוצי המדינה ובמרחב המקומי, שם פרויקטים של זיכרון ביוזמת המדינה נוטים במקרים רבים להיכשל, השפעתם במקרים של סכסוך מוגבלת לקבוצות מובחנות בעלות יכולת משתנה להשפיע על השיח הציבורי. ממצאי המחקר צפויים לשאת השלכות תיאורטיות ופרקטיות חשובות.