חוקרים זוכי העבר

חוקרים 2006

ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין (המחלקה לגיאוגרפיה ובית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית)

הכנת תוכנית מתאר חדשה לשכונת עיסוויה בירושלים: תהליך של שיתוף ציבור מודר בעיר שסועה

המחקר בוחן תהליך תכנון ייחודי, המתבצע באמצעות שיתוף ציבור רחב היקף, בשכונה ערבית במזרח ירושלים, עבור תושבי המדינה שאינם אזרחיה. הליך התכנון מבוצע על ידי גוף לא ממסדי (עמותת במקום). מטרתו של "פרויקט עיסוויה", במימון קרן שרה קמינקר, היא הכנת תוכנית מתאר לשכונת עיסוויה המצויה במזרח ירושלים. הצורך בתוכנית מתאר חדשה נובע מחוסר התאמתה של התוכנית הנוכחית לצרכי האוכלוסייה הקיימת והעתידית. אי התאמה זו נוצרה מיד עם אישור התוכנית הקיימת ומובילה, בין השאר, להגבלת התפתחות היישוב, לחריגות בניה (שלא על פי התוכנית הקיימת) ולאיום מתמיד של הריסת בתים הנובע מכך. מציאות זו גורמת לתסכול עמוק בקרב התושבים ותחושת חוסר אונים מול הממסד העירוני. הממסד התכנוני הירושלמי, הפועל תחת אילוצי מדיניות פוליטיים-לאומיים השואפים לשמור על רוב יהודי ברור בירושלים ובמציאות ביטחונית רגישה, אינו ממהר לעדכן ולהרחיב את התוכנית הקיימת כמו גם לבצע השקעות תשתיתיות ואחרות בשכונה. לפיכך, יזמו תושבים מעיסוויה, בעידוד ומימון תורם חיצוני, הכנת תוכנית מתאר חדשה. יוזמה חדשנית זו המתבצעת לראשונה בישראל, עומדת במרכז המחקר המוצע. שיתוף הציבור בתהליך הכנת התוכנית הוגדר כיעד מרכזי על ידי יזמי הפרויקט, שכן רק באמצעות שיתוף ניתן יהיה להבטיח כי התוכנית תשקף את רצון התושבים ותיתן ביטוי לצרכיהם, אשר אינם באים לביטוי בתוכנית הממסדית. זאת ועוד, השיתוף ניתפס כתהליך הכרחי המאפשר העברת ידע מקומי למתכנן, ידע המאפשר תכנון נכון יותר, הנותן מענה הולם יותר לצרכים ומאפיינים ייחודים של אזורים שונים. עם זאת, הניסיון בעולם מלמד כי תהליך השיתוף הוא מורכב ומעמיד בפני מתכננים אתגרים רבים הנוגעים למהות השיתוף, לקהל היעד של השיתוף, ולפרקטיקת השיתוף.

לשאלות אלו נוספים בעיסוויה נדבכים ייחודיים: כיצד משתפים קהילה הנמצאת במצב של חוסר אמון במוסדות התכנון? כיצד משתפים קהילה מסורתית בעלת מבנה חמולתי, בהליך שבסיסו דמוקרטי? כיצד מובילים מהלך הכרוך גם בוויתורים אישיים כאשר אין הסדרה פורמאלית של קרקעות? כיצד מגשרים על פערי השפה והתרבות בין המתכננים וציבור השכונה?

קרא עוד...

זוכי מלגות לשנות 2000

רשימה של זוכים