הזוכים במלגות - 2014

בתר דוקטור
ד"ר סעיד סולימאן, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, באוניברסיטת תל אביב
עבודות דוקטורט
סולי ורד, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
זמירה רון דוד, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עבודת מ.א
אלי אושורוב, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית
קרנית מנדל, החוג לקולנוע, אוניברסיטת תל אביב 

 

 

 בתר דוקטור

 

ד"ר סעיד סולימאן
החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, באוניברסיטת תל אביב

אזורי מפגש בין יהודים וערבים: האם אזורי שילוב או אזורי ניכור?
(בהדגמה: קניונים בצפון הארץ)

המחקר עוסק במפגש בין ערבים ויהודים במרחב הציבורי בישראל, ובאופן ספציפי בקניונים. המחקר ינסה לבדוק האם מפגשים מן הסוג הזה, הנערכים בקניונים, מביאים לקירוב הלבבות וליצירת חברויות בין אנשים משני הצדדים (המתבטאים בביקורים בבית וכד'), או להפך: הם מביאים לתחושת ניכור ודחייה. המחקר יערך בארבעה קניונים בצפון הארץ אליהם מגיעים ערבים ויהודים. ירואיינו כשלושים איש משני הצדדים, מקבוצות אוכלוסייה שונות: נשים, גברים, צעירים ומבוגרים. המרואיינים ישאלו שאלות שונות לגבי הדעות האישיות שלהם כלפי הצד השני: ערבים כלפי יהודים ולהפך, ומוכנותם לקיים יחסים חברותיים עם הצד השני. כמו כן, הם יתבקשו לתאר את הסיבות והאירועים, במידה והיו, שהביאו לשינוי דעתם לגבי הצד השני.

 

עבודות דוקטורט

סולי ורד
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

חינוך לשלום בישראל בין השנים 2013-2009: מדיניות משרד החינוך והתמודדויות בשדה החינוכי

חינוך לשלום נתפס כמרכיב הכרחי בקידום שינוי חברתי שיאפשר פתרון עתידי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני והתפייסות בין שני העמים. עם זאת, על אף שהוא מוגדר בחוק כאחד מיעדיו של החינוך הממלכתי, נראה כי במצב של סכסוך מתמשך מתקשה מערכת החינוך להתמקד בקידום ערכים כמו שלום ופיוס, שנראים רחוקים מהישג יד. המחקר בוחן את המדיניות החינוכית שהתווה משרד החינוך בתקופת כהונתה של ממשלת ישראל ה-32 (בין השנים 2013-2009), וכן את האתגרים העומדים בפני מובילי חינוך לשלום הפועלים בשדה ואת דרכי התמודדותם. לצד תרומתן בתחום החינוכי, הבנות אלה באשר למשמעותו המעשית של חינוך לשלום בישראל כיום עשויות להצביע גם על הכיוון אליו מועדות פניה של החברה הישראלית ביחס לתהליכי בניית שלום וסיכויי הצלחתם.

 

זמירה רון דוד
המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

סיפורי אהבה באזורי סכסוך: סיפורים אישיים בעל פה, מכתבים וגלויות

חקר זה עוסק בסיפורי אהבה באזורי סכסוך. המקורות הם סיפורים אישיים שסופרו בעל פה, מכתבים וגלויות, ונרטיבים של סיפורי אהבה שהתפרסמו במרחב הציבורי ומקרים שהגיעו לדיון בבתי המשפט. מטרת המחקר היא איסוף, תיעוד, תיאור וניתוח של סיפורים אלה, והגדרתם כסוגה

ספרותית ייחודית, ישראלית-פלסטינית, העומדת בפני עצמה. המחקר יתרום זוויות התבוננות חדשות ואחרות בכל הנוגע לנושא זה, שכמעט ולא נחקר. השימוש במקורות חדשים שטרם נחשפו יתרום לעיבוי הדיון, ויחדד את המבט האישי והאינטימי כלפי אוהבי השוליים המתמודדים באהבתם כנגד הזרם הראשי של החברה. זהו נושא שיש לו השלכות אישיות כמו גם גיאו-פוליטיות ותרבותיות על המרחב המסוכסך שבו אנו חיים. מחקר מסוג זה יוכל לפתוח צוהר לחשיבה חדשה על הזר והאחר, למוסס את האימה ולקרב בין ישראלים ופלסטינים, בין תרבויות עבריות וערביות.

 

עבודת מ.א

אלי אושורוב

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית

תולדות עם ישראל במחשבה היסטורית פלסטינית בתקופת המנדט

עבודת התזה עוסקת בהשתקפויות של היסטוריה יהודית בכתביהם של ההיסטוריונים הפלסטינים הראשונים, שפעלו בתקופת המנדט הבריטי בין 1920 ל-1948. בלב העבודה עומד דיון בייצוגם בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית של אירועים כמו התנחלות בני ישראל בארץ כנען, התבצרות המורדים היהודים במצדה ועליית התנועה הציונית. הדיון בייצוגי ההיסטוריה היהודית מצביע על הבדלים עקרוניים בין דורות שונים של אינטלקטואלים, בני העולם העות'מאני שנטו לכתוב את ההיסטוריה של הארץ באופן אינקלוסיבי יותר ולעומתם הצעירים יותר, חניכי המערכות המנדטוריות והאירופאיות שכתבו היסטוריה לאומית הומוגנית יותר. באחרית הדבר נערך דיון בפוטנציאל שקיים בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית המוקדמת לחשיבה עכשווית על כתיבת היסטוריה משותפת או פחות-קונפליקטואלית של יהודים וערבים בארץ.

 

קרנית מנדל
החוג לקולנוע, אוניברסיטת תל אביב

"תסמונת ווינגר"- ארכיון, זיכרון ושכחה

המחקר עוסק באוספי וויזואליים פלסטינים (תמונות וסרטים), ובעיקר בסיפורו של ארכיון הסרטים של אש"ף שנעלם במהלך מלחמת לבנון הראשונה. המחקר משלב היסטוריה וקולנוע ועוסק בהבדלים הנרטיביים בין חומר וויזואלי פלסטיני לישראלי, ובהשלכות של הדרת חומר וויזואלי פלסטיני מן השיח הציבורי והמחקרי בישראל.