הזוכים המלגות 2009

עבודות דוקטורט

נעה שחורי, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

צל העבר: תחושת קורבנות מתמשכת וקהות מוסרית בסכסוכים בין-קבוצתיים

המחקר עוסק בתחושת קורבנות מתמשכת של הקבוצה, ובהשפעות תחושה זו על עמדותיהם והתנהגותם של חברי הקבוצה במסגרת סכסוכים בין-קבוצתיים. תחושת הקורבנות מבוססת על פרשנות שמעניקים חברים בקבוצה לאומית-אתנית לאירוע טראומטי בו נפגעה קבוצתם, ונשענת על שלושה נדבכים: אמונות אודות העבר (הפגיעה הייתה קשה, ייחודית, ונגרמה ממתן אמון לא מוצדק באחרים); אמונות אודות ההווה (קיים איום בהווה, אין לתת אמון באף קבוצה אחרת); ואמונה כי קיים קשר הדוק בין עבר להווה. אנשים המחזיקים בתפיסת קורבנות מתמשכת מאמינים שאויבי ההווה אינם אלא גלגול של אויבי העבר, או אויב על-זמני ("עמלק"). לתפיסת הקורבנות המתמשכת השפעות רבות, בהן תחושת זכאות מוסרית, ירידה באשמה בשל מעשי הקבוצה במסגרת הסכסוך הנוכחי, ונכונות רבה יותר להצדיק ולנקוט בפעולות של ענישה קולקטיבית כלפי קבוצה יריבה. המחקר הנוכחי בוחן את תפיסת הקורבנות המתמשכת בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובודק באופן אמפירי את השפעותיה השונות.

עבודת מ.א.

אורן שלמה, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

בצל חומה והפרדה: נרטיבים של היום יום במזרח י-ם: בחינת השפעת מכשול ההפרדה על חיי היום יום במזרח ירושלים

המחקר בוחן את השפעת חומת ההפרדה על תושבי שכונת שייח' במזרח ירושלים שנחצית במרכזה על-ידי חומת בטון. בעוד שמרבית המחקרים מתייחסים אל מכשול ההפרדה ממבט על, המחקר מציע מבט מעמיק ומפורט יותר אל תחושות התושבים המושפעים ישירות מהקמת החומה, וכן אפיון של הפעילות החברתית והמרחבית היום יומית סביב חומת ההפרדה. נקודת מבט זאת בוחנת 'מלמטה' את השפעת תהליכי עיצוב המרחב בכלל והשפעת חומת ההפרדה בפרט, על הזהות המקומית והפוליטית של התושבים ועל הקשרים והמבנים החברתיים שנוצרים סביב החומה. בכך המחקר תורם לאיתור וניתוח גורמים מקומיים יומיומיים המעכבים מעבר מעימות לשלום.