מלגת בתר דוקטור - זוכי העבר

מלגת בתר דוקטור - 2013

ד"ר אילן שדמה
המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון

יחסי יהודים-ערבים בערים מעורבות בנות-זמננו בישראל: המקרה של לוד ורמלה

ערים מעורבות בישראל הינן זירה חשובה לבחינת יחסי יהודים-ערבים - המפגשים בהן תכופים והן כוללות אוכלוסייה ניכרת. מתוך הערים הללו המחקר מתמקד בלוד ורמלה, המהוות חלק ממטרופולין תל-אביב, מה שצפוי להגביר את יחסי הגומלין בין יהודים וערבים. הן מהוות אותו רצף אורבאני ודומות מבחינת הרכב האוכלוסייה, אך שונות מהותית מבחינת התנהלותן העירונית. המחקר בוחן יחסים בין שתי הקהילות בחיי היום-יום בתקופה בת-זמננו, באמצעות מחקר שדה תוך שהוא נוגע במגוון תחומים, החל ממפגשים אקראיים, עבור בשיתופי פעולה כלכליים או במסגרת ארגונים שונים (עמותות המגזר השלישי וקבוצות ספורט) וכלה במנהל העירוני.