עמיתי המרכז

פרופ' אלעאי אלון, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' דניאל ברטל, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אמל ג'מאל, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' יוסי גורני, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אייל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אייל זיסר, סגן רקטור האוניברסיטה והחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' דן זכאי, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אפרים יער, ראש תכנית אוונס ליישוב סכסוכים וישובם, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' מאיר ליטבק, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אריה נדלר, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אשר ססר, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר לי פרלמן, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' יחיאל קלר, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' רענן ריין, סגן נשיא האוניברסיטה והחוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב 
ד"ר אלי שגיא, ביה"ס לכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' יצחק שנל, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' שמיר שמעון, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' גליה גולן, המרכז הבינתחומי, הרצליה
פרופ' גבי שפר, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית
גב' נעמי שפר, חברת הנהלת עובדים סוציאלים לשלום