וועדה מדעית

חברי הועדה המדעית של מרכז תמי שטינמץ:


פרופ' מרדכי תמרקין, ראש המרכז
ד"ר אפרים לביא, מנהל המרכז
פרופ' אייל בנבנישתי (הפקולטה למשפטים)
פרופ' גליה גולן (המרכז הבינתחומי, הרצליה)
פרופ' תמר הרמן (האוניברסיטה הפתוחה)
פרופ' דן זכאי (החוג לפסיכולוגיה)
ד"ר יואב אלון (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה)
פרופ' רענן ריין (החוג להיסטוריה כללית)
ד"ר אלי שגיא (ביה"ס לכלכלה)
פרופ' יצחק שנל (החוג לגיאוגרפיה)